פרופ' אירית ברקת
פרופסור אירית ברקת
מהתקשורת

מחלת עין חיצונית וגלאוקומה

טיפות עיניים לגלאוקומה

חשובה מודעות להשפעת טיפות עיניים לגלאוקומה על יובש והעין החיצונית

Photo credit

Photo by Rhett Wesley on Unsplash
Photo by Andy BELLEGARDE on Unsplash
Photo by Gabriel Voltz on Unsplash
Photo by Quentin Lagache on Unsplash
Photo by Allef Vinicius on Unsplash
Photo by Will Rocha on Unsplash
Photo by Alexandre Croussette on Unsplash
Image by master1305 on Freepik
Image by rawpixel.com on Freepik
Image by wayhomestudio on Freepik
Image by Racool_studio on Freepik
Image by katemangostar on Freepik
Image by Tobias Dahlberg from Pixabay